מצא בן זוג לריקוד Find a dance partner Найти партнера танец Find a dance partner
Dance Partner
Hello guest
Mike
Name:
 Mike
Age:
 58
City:
 Huddersfield, United Kingdom
Dance style:
 Ballroom and Latin
Julie Frese
Name:
 Julie Frese
Age:
 15
City:
 Copenhagen, Denmark
Dance style:
 Ballroom and Latin
stuart
Name:
 stuart
Age:
 65
City:
 Glasgow, United Kingdom
Dance style:
 Ballroom and Latin
Marisa
Name:
 Marisa
Age:
 30
City:
 Los Angeles, CA
Dance style:
 Ballroom and Latin
Alon Schachter | Web development